Türk Mevsimi Paris Fransa
Türk Mevsimi Paris Fransa
Akdeniz Oyunları 2013 Mersin Türkiye
Universite Oyunları 2005 İzmir Türkiye
Universite Kış Oyunları 2011 Erzurum Türkiye
Sema
Boğazda Sema
Mardan Palace Sema
Sema
Sema
Sema
Sema
Sema
Sema